(M): Verkställ budgetbeslutet om 3,7% löneökning i Skara!

(M): Verkställ budgetbeslutet om 3,7% löneökning i Skara!
Skylt om insändare

Politiskt är vi eniga i Skara kommun om att våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb.

Vi är överens om viktiga strategidokument som säger att vi ska vara bra arbetsgivare som rekryterar kompetens och behåller den vi har. Våra medarbetare ska känna sig uppskattade för sina Insatser.

I budgetförslaget för 2024 hade Moderaterna och Sverigedemokraterna en utökad lönesättning på 4 000 000 kr utöver KPI. Men även den politiska ledningen har i sin budget för 2024 tagit höjd för löneökning. I kommunens budget för 2024 är det budgeterat för 3,7 % i löneökningar.

Märket för 2024 är 3,3 % det är också det utfall som de största grupperna i Skara, tex lärarna och Kommunals medlemmar, får har nu meddelats.

Invånarna i Skara har 2024 fått höjd skatt samtidigt som lågkonjunkturen och inflationen sätter stor press på hushållen. Många lever med väldigt tuff ekonomi i Skara.

Vi Moderater anser därför att den politiska ledningen bör sätta ner foten och se till att hela det budgeterade löneutrymmet på 3,7 % används i årets löneöversyn. Lönesättning är inte en politisk fråga, men ramen för lönesättningen och budgetuppdraget är det. Därför bör den politiska ledningen agera.

Skara Kommun kan inte bara vara en attraktiv arbetsgivare på papperet.

Vi Moderater anser att budgetbeslut ska verkställas och att det är ett politiskt ansvar att ta ställning för att det görs.

Därför uppmanar vi nu den politiska ledningen att ta sitt ansvar och på kommande kommunstyrelse ta upp frågan om de budgeterade 3,7 % som enligt de utfall som har meddelats våra medarbetare inte kommer att betalas ut i Skara 2024.

SkaraModeraterna 

Verifierad av MonsterInsights