Insändare: Sjukt SkaS!

Att neka kontant betalning strider mot både lag och omsorg om patienten menar insändarskribenten som vänder sig mot SkaS hantering.

Skylt om insändare

Vid ett besök på Lidköpings sjukhus fredagen den 5/4 så fanns ingen kassa bemannad, trots att patienter som vill betala kontant aldrig ska kunna nekas detta. Istället fanns en slags skärm för anmälan med hjälp av bankid.

Hur kan ledningen i SkaS sätta sig över vad som prövats rättsligt upp till högsta instans och VEM är ansvarig för att så skett?

”När du får vård i regionens regi (tidigare kallat landstinget) har du rätt att betala med kontanter. Det är avgjort i en dom från Högsta Förvaltningsrätten. Rättsförhållandet mellan regionen, i egenskap av vårdgivare, och en vårdtagare är av ”offentligrättslig karaktär”. Eftersom det är så måste regionen, ge vårdtagaren möjlighet att betala med kontanter.” Källa: Konsumenternas.se

”Regionen har som mål att erbjuda patienter olika betalningssätt. Det innebär att patienten i samband med besök i öppenvård ska kunna betala avgiften kontant, med betalkort eller i efterskott genom faktura.

Beroende på verksamhetens storlek, omfattning eller organisation kan inte alltid samtliga möjligheter erbjudas, dock kan aldrig kontantbetalning nekas. Vårdgivare som vill minska kontanthanteringen måste därför upprätta en rutin för hantering av sedlar och mynt om en patient insisterar att betala avgiften kontant.” Källa: Vårdgivarguiden

 

Tack för ordet!

Ove Nordström, partimedlem

Verifierad av MonsterInsights