Klart: Helhetsgrepp om Petersburg börjar förverkligas NU!

Efter politiska överväganden och en återremiss i Kommunfullmäktige har nu en enad front beslutat om ett omfattande helhetsgrepp för Petersburg. Det initiala förslaget att använda hela budgeten för att bygga en ersättare för den nedbrunna klubbstugan på bekostnad av all annan beslutad utveckling av Petersburg mötte motstånd från oppositionen, vilket resulterade i en omstrukturering av planerna.

Moderaternas initiativärende har lett till att man nu inte bara tar upp arbetet med klubbstugan utan bygger ut till ett nytt Friluftscentrum i linje med föreningarnas vilja. Den totala budgeten för den nya fastigheten uppgår nu till 23 miljoner kronor, därav 10 miljoner redan budgeterade för nästa år.

De tidigare avsatta 10 miljonerna för 2023 kommer användas för andra delar av projektet, inklusive ett förlängt elljusspår, vilket redan har fått grönt ljus från kommunstyrelsen.

Beslutet i Kommunfullmäktige följer på oppositionens begäran om en återremiss för att ompröva majoritetens förslag att flytta över 10 miljoner till 2024 och ställa in övriga delar av avsiktsförklaringen. Efter återremissen och ett initiativärende från Ylva Pettersson (M) har kommunstyrelsen omprövat och föreslagit en utökad budget på 13 miljoner för motionscentret.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson (M) betonar att det är oppositionens initiativ och en konstruktiv diskussion i kommunstyrelsen som har lett till en enighet för att förverkliga hela visionen. Hon lyfte betydelsen Petersburg har för hela Skara och hur viktigt det är att investera i attraktionskraft och livskvalitet

Kommunalrådet Gunilla Druve Jansson (C) noterar förändrade ekonomiska förutsättningar som en anledning till omsvängningen och poängterar att den utökade budgeten möjliggör snabbare start av projektet. Åhörare i fullmäktigesalen som står den politiska ledningen nära uppger att det kan vara splittrade åsikter i ärendet inom ledningen som lett till att frågan gått i stå tidigare, och nu ändrat riktning.

. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Frans Persic (S) avslutar med att framhålla glädjen över att äntligen kunna förverkliga motionscentret Petersburg efter många politiska vändningar.

” Tack vare initiativet från oppositionens sida kom vi i hamn, det är jättebra” avslutade Frans Persic.

Verifierad av MonsterInsights