Kommunanställd fick hjärnskakning av attack på jobbet

Kommunanställd i Skara fick hjärnskakning efter attack från omsorgstagare

En anställd i Skara kommun har drabbats av en allvarlig incident under en omvårdnadssituation i slutet av mars, där hen blev så hårt skallad av en omsorgstagare att en hjärnskakning uppstod. Händelsen, som nu rapporterats till Arbetsmiljöverket, avslöjar en risk som kommunanställda kan möta i sitt arbete för att tillhandahålla vård och stöd åt andra vilket ligger till grund för anmälan.

Enligt inlämnad anmälan inträffade händelsen under en omvårdnadssituation, där den anställda drabbades av en kraftig skallning från en omsorgstagare. Yrsel, illamående och huvudvärk var omedelbara symptom på den allvarliga skadan, vilken även observerades av andra personalmedlemmar på platsen. Efter att ha sökt akutvård bekräftades att den drabbade hade fått en svår hjärnskakning, vilket krävde ytterligare läkarvård över flera dagar.

Incidenten belyser risker som är förknippade med yrken inom omsorgssektorn och pekar på behovet av att säkerställa en trygg arbetsmiljö för kommunanställda. Syftet med att händelser måste anmälas till Arbetsmiljöverket är att åtgärder ska kunna vidtas för att förhindra liknande händelser i framtiden och säkerställa att personalen kan utföra sitt arbete under säkra förhållanden.

Verifierad av MonsterInsights