Krav: Låt den som behöver färdtjänst få ha med husdjur!

I en skrivelse till kommunstyrelsen i Skara kräver nu rådet för funktionshinderfrågor att personer som åker med färdtjänst ska få ha med sig husdjur som alla andra som åker taxi eller kollektivt.

Under onsdagen lämnades en skrivelse in till Kommunstyrelsen i Skara av Rådet för funktionshinderfrågor. Skrivelsen tar upp en angelägen fråga om vad som beskrivs som diskriminering av personer med funktionsnedsättning som använder färdtjänsten.

Rådet påpekar det paradoxala i att personer med färdtjänst förbjuds att ta med sina husdjur under resor, vilket de anser vara en form av diskriminering. Enligt Konventionen för personer med funktionsnedsättning bör tillgänglighet innebära likvärdiga möjligheter att nyttja de tjänster och anläggningar som erbjuds allmänheten.

Brist på rättvisa

I skrivelsen framhålls att allmänheten har rätt att ta med sina husdjur i kollektivtrafiken oavsett transportmedel. Detta står i kontrast till färdtjänstresenärer, som saknar möjligheten att självständigt resa med sina husdjur till exempelvis veterinären, vännens hem eller sommarboendet.

Funktionsrättsrörelsen, som har engagerat sig under en längre tid, pekar på att förbudet mot husdjur i färdtjänsten inte har fått något entydigt svar. Motargument om allergier eller Jordbruksverkets regler avfärdas som irrelevanta.

Enligt Rådet för funktionshinderfrågor i Skara kommun är det dags att revidera färdtjänstreglementet och införa ett undantag som tillåter husdjur under resor. De understryker att forskning visar positiva hälsoeffekter av husdjur och påpekar det orimliga valet mellan att avstå från husdjur eller begränsa sig till hemmet för färdtjänstresenärer.

De avslutar skrivelsen med ett konkret förslag till Skara kommun att snarast överväga och implementera detta tillägg/undantag för att främja likvärdighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning i färdtjänsten.

Verifierad av MonsterInsights