Lösning för evenemangstältet?

Ingen lösning på evenemangstältsfrågan vid Kråks – nytt förslag på lösning inlämnat.

Trots att frågan om eventtältet vid Kråks värdshus togs upp med ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för veckor sedan har ingen lösning ännu presenterats. Efter att Skara idag lyfte frågan har Kråks ägare, Peter Johansson, haft ett möte med tjänstemän från kommunen och museet. Mötesutfallet var dock inte vad man hoppats på – istället för lösningar uppstod nya hinder.

Under mötet framkom att den tavla man satt upp för pilkastning måste tas bort då den kräver bygglov. Samma krav gäller den lilla serveringsdisken där man planerat att servera öl och grilla. ”Vi har sett gamla bilder från Kråks värdshus där man hade familjedagar i trädgården med ringkastning, balanslekar och pilkastning. Det var detta vi försökte återuppväcka för att bevara den kulturhistoria som Kråks bär på,” säger Peter Johansson.

Tältet: inte tillräckligt snyggt?

Frågan om eventtältet diskuterades också, men tältet ansågs inte vara tillräckligt estetiskt tilltalande. Istället föreslogs dyrare alternativ, vilket är orealistiskt för värdshusets ägare. ”Det är inte en möjlighet för oss,” förklarar Peter Johansson. Han uttrycker besvikelse över att deras försök att skapa något värdefullt för Skara och dess invånare inte uppskattas och underlättas.

Besökarna till museet har däremot visat uppskattning. ”Vi får många positiva kommentarer, bland annat från museibesökare som tycker det är fantastiskt att kunna sitta i vår vackra utemiljö och äta en bit mat,” berättar Johansson. Tältet har varit avgörande under sommaren, då det möjliggör planering av gästbesök oavsett väder, samt evenemang i tältet. För bussbolag som arrangerar resor till Skara är detta mycket värdefullt, eftersom de tidigare tex har tvingats dela ut kalla matlådor till resenärerna.

Förslag på lösning

Sture Nilsson, moderat 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, har flera gånger lyft frågan med förvaltningen och med samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Berg (C). En lösning har dock inte framkommit. ”Jag tyckte att detta borde ha kunnat lösas direkt med ett politiskt beslut,” säger Nilsson. Han framhåller vikten av att stödja lokala företagare i deras satsningar som gynnar Skara och dess invånare.

Nilsson har nu lämnat in ett initiativärende till nämnden, som kommer att tas upp i presidiet den 4 juni och i nämndmötet den 11 juni. Förslaget går ut på att Skara kommun utfärdar en generell dispens för att sätta upp tält för evenemang i anslutning till verksamheter, under förutsättning att det sker under en begränsad tid, inte stör någon, och gynnar Skara. “På det här sättet skulle vi lösa problemet på ett sätt som möjliggör fler satsningar i Skara, dessutom utan att det blir ett bygglovsproblem. Jag hoppas verkligen att den politiska ledningen ställer sig bakom detta, för Skaras skull,” avslutar Nilsson.

Verifierad av MonsterInsights