Med ny teknik kan fler överleva en krock.

Fler kan överleva en krock! Ny teknik kan minska personskador vid trafikolyckor med tung trafik. 

I takt med vinterns ovissa väglag och en ökning av trafikolyckor, där lastbilar vid flera tillfällen är inblandade, aktualiseras återigen frågan om trafiksäkerheten kring tung trafik. Ett banbrytande krocktest utfört av Trafikverket med en ny lastbilsfront från Chalmers ger nu hopp om att förbättra säkerheten på våra vägar, särskilt under de utmanande vintermånaderna. Lastbilsfronten är utformad för att ge vika vid krock på ett sätt som minskar personskador i en mötande bil.

Resultaten från testet är imponerande, med 30–60 procent minskning av skador på personbilar vid frontalkrockar med lastbilar. I en tid då vägarna präglas av snö, is och begränsad sikt blir detta genombrott särskilt relevant för att adressera de ökande antalet olyckor där tunga fordon är inblandade.

Rikard Fredriksson från Trafikverket understryker vikten av att skydda personbilsförare under vinterförhållanden. Krocktestet, som inkluderade en modern personbil och tung lastbil i hastigheten 80 km/tim, visar på betydande framsteg. Det öppnar möjligheter för att skapa standarder för krocktester för lastbilar och förbättra trafiksäkerheten specifikt under vinterns påfrestningar.

Det kommande samarbetet mellan Trafikverket, Chalmers och fordonsindustrin förväntas ytterligare stärka forskningen och implementera standarder i Euro NCAP:s konsumenttester 2030. Målet är tydligt: att garantera överlevnad vid frontalkrockar mellan personbilar och lastbilar, särskilt under de utmanande vintermånaderna.

Med tanke på att lastbilar står för en stor andel av trafikolyckorna, där cirka 45 personer omkommer årligen, blir detta teknologiska genombrott särskilt hoppfullt för att skapa en säkrare trafikmiljö, oavsett väderförhållandena.

Verifierad av MonsterInsights