Ny VD för Skara Sommarland!

Efter två år som VD för både Kolmården och Skara Sommarland har Christina Karmfalk beslutat att fokusera uteslutande på Kolmården. Detta besked kommer via ett pressmeddelande från koncernföretaget Parks and Resorts. Anledningen till detta strategiska skifte är det samordnade ledarskapet med Kolmården, som enligt företaget har möjliggjort snabb tillgång till ökande resurser, tryggt ledarskap och en långsiktig kulturutveckling. Karmfalk, som tillträdde som VD för Skara Sommarland 2022 efter Janne Nilssons avsked, överlämnar nu ledarskapet till Skara Sommarlands platschef, Christoffer Östling.

Christoffer Östling anställdes som platschef på Skara Sommarland i början av 2023 och har, enligt Joanna Hammar, vice VD på Parks and Resorts, visat på utmärkt ledarskap samt en god förståelse för verksamheten och vikten av positiva gästmöten. Han blir nu tillförordnad VD från och med 1 januari, och det planeras att det ska bli en permanent lösning, förutsatt att rekryteringen går som planerat.

Christina Karmfalk ser med tillförsikt fram emot att besöka Sommarland som gäst och uttrycker fullt förtroende för Christoffer Östlings ledarskap. Östling själv är entusiastisk inför den kommande säsongen och påpekar att rekryteringen pågår för fullt, samtidigt som han ser fram emot att öppna parken och möta både medarbetare och gäster. Detta överlämnande av ledarskap markerar en ny era för Skara Sommarland och Kolmården, där båda parkerna ser fram emot en framgångsrik framtid under sina nya ledare.

Foto: Skara Sommarland, Parks and resort, pressmeddelande

Verifierad av MonsterInsights