Medborgardialogen fortsätter:Ardala står på tur!

Skara kommuns medborgardialoger fortsätter! Nu står Ardala på tur.

Den tidigare politiska ledningen i Skara tog ett beslut efter initiativ från Moderaterna för att genomföra omfattande medborgardialoger i hela kommunen. Efter fördröjningar på grund av pandemin har satsningen visat sig vara framgångsrik. Under 2023 har flera välbesökta dialoger genomförts och engagemanget har varit starkt. Nu fortsätter arbetet med att involvera invånarna i beslut som påverkar deras lokala samhällen.

Skara kommun har under de senaste tio månaderna samarbetat med medborgarråd i mindre tätorter för att bjuda in till dialogerna. Engagemanget har varit genomgående stort, både vid den inledande nulägesdialogen och vid uppföljande möten. Åtgärder som nya grillplatser, förbättrad skyltning och utökade parkeringsmöjligheter är konkreta resultat av dessa dialoger.

Utvecklingsledare Peter Blom kommenterar,

-Medborgarråden på våra orter är så engagerade. Det är en bra mix av människor som vill sin ort det allra bästa. Som en av representanterna från Skara kommun är det otroligt givande att få vara med på dessa resor för att göra våra tätorter än mer attraktiva.

Nu står Ardala i fokus, och den 1 februari kommer det nystartade medborgarrådet och Skara kommun att bjuda in till en nulägesdialog. Jan Klasson från Ardala uttrycker entusiasm och hoppas på stor uppslutning från ortsbefolkningen.

Ardala medborgardialogen

Utvecklingsledare Peter Blom tillsammans med Medborgarrådet i Ardala, Martina Ohlsson och Jan Klasson. Foto: Skara kommun

Dialogprocesserna i olika tätorter har varierat, och efter nulägesdialogerna i Axvall och Varnhem har önskemål om uppföljande medborgardialoger om framtida bostadsbyggande framkommit. Dessa dialoger har genomförts i workshopform och har involverat invånarna i att ge sina synpunkter på olika typer av boendealternativ och utemiljöer. Resultaten presenteras på informationsmöten och kommer att användas som underlag när nya detaljplaner ska tas fram.

Folkvalda politiker har aktivt deltagit i dialogerna för att lyssna på invånarnas tankar och idéer

– Allas engagemang är så värdefullt. Att kunna vara med att förvalta och utveckla sin närmiljö är av stort värde för att hela kommunen ska vara attraktiv och för att fler ska bli kommuninvånare. Därför är medborgardialogerna viktiga för att hämta in goda idéer,

säger Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är fantastiskt att se hur invånarna och föreningarna ställer upp i dialogerna och utveckligen som blir resultatet är verkligen ”medborgarburen”. Nu tar vi också vara på alla idéer och alla positiva krafter så att medborgardialogen blir en långsiktig positiv kraft framåt för Skara,

säger oppositionsrådet Ylva Pettersson (M)

 

Foto: Skara kommun

Verifierad av MonsterInsights