Nu sänks åldern för gratis busskort till 70 år

Att sänka åldern för gratis busskort till 65 år har länge varit en fråga som drivits av seniorföreningarna i Skara.

I Västra Götaland har kommunerna haft olika regler för busskorten, och åldersgränsen har varierat. I Skara har det sedan länge varit 75 år som gällt för att få gratis busskort.

Under förra mandatperioden började man utreda möjligheten att sänka åldersgränsen.

Vi ville underlätta för de seniorer som har det tufft ekonomiskt, och även motivera fler att välja att resa kollektivt, säger oppositionsrådet Ylva Pettersson som ledde detta arbete som kommunalråd förra mandatperioden. Dessutom ville vi gärna få till ett enhetligt system i Skaraborg så att det kändes mer rättvist.

Under 2021 och 2022 utreddes frågan parallellt med att Västtrafik lade om sina tariffer och modellen för biljetter i regionen. De stora förändringarna gjorde att frågan tog lite tid, men nu är man i mål. Skaraborgs kommuner får nu alla en 70- årsgräns för gratis busskort.

Pensionsåldern har blivit mycket mer rörlig och fler jobbar längre än till 65, men vid 70 har nog de flesta gått i pension, det är så man resonerat när man satt den här åldersgränsen, säger Gunilla Druve Jansson till Sklt.

Kostnaden för Skara blir första året drygt 400 000kr.

Verifierad av MonsterInsights