Nu ska betongsuggorna utformas: Vilken symbol vill Skara ha?

Efter den framgångsrika motionen från Lars Berg (C) år 2017 och det påföljande beslutet från Kommunfullmäktige, står Skara inför spännande beslut att utforma betongsuggor som kan både vara fina och symbolisera kommunen.


Beslutet att Skara skulle få konstnärligt utformade betongsuggor togs 2017 men processen att ta fram ”suggorna” har förlängts på grund av personalbyten inom förvaltningen. Denna försening har dock inte minskat entusiasmen kring valet av en symbol som inte bara kommer försköna stadsbilden utan även symbolisera kommunen på ett djupare plan och i varumärkesarbetet.

Diskussionen om symbolen

I korridorerna hos politikerna och på gatorna bland invånarna pågår nu en diskussion om den bästa symbolen. Många lyfter fram Domkyrkans majestätiska spiror för sin skönhet och tydlighet som landmärke, men samtidigt har tvivel rests om möjligheten att överföra denna ikoniska struktur till betongsuggornas form.

En annan idé som väckte intresse är en präktig lantbrukstjur, som skulle hylla Skaras roll som lantbruksstad och samtidigt hedra SLU som en lokal stolthet. Många anser att detta skulle skapa en stark koppling till stadens historia och framtid.

Krönikebrunnen

Krönikebrunnen har också fått mycket uppmärksamhet. Efter att upphovsrätten löpt ut har brunnen blivit en möjlig kandidat med sin vackra form och historiska värde. Många ser detta som ett sätt att kombinera det moderna och det historiska, och det öppnar upp för en unik gestaltning som får stadens hjärta att klappa.

Invånarnas deltagande

En viktig aspekt av diskussionen är invånarnas åsikter. Vad tycker de som bor och lever i Skara? Vad är deras vision för stadens konstnärliga identitet? Det är en fråga som genomsyrar samtalen och ger en demokratisk dimension till beslutet.

Ditt bidrag

Vad tycker du? Är det domkyrkans spiror, lantbrukstjuren eller Krönikebrunnen som bäst representerar Skara? Eller har du kanske en helt annan idé? Dela med dig av dina tankar och ta en aktiv del i valet av en symbol som kommer prägla Skaras framtid genom konstnärlig gestaltning.

Maila red@skaraidag.se

 

Foto av tjur: Philip Halling cc by sa 2.0

Verifierad av MonsterInsights