Nu ska det bli dyrare att få vård.

Nu ska det bli dyrare att få vård i Västra Götaland. Så här ser beslutet ut om nya patientavgifter.

Förslag om nya patientavgifter får majoritetsstöd i regionstyrelsen. I Västra Götalandsregionen har det nu utkristalliserats en majoritet inom regionstyrelsen som stödjer ett förslag om införande av nya patientavgifter. Syftet är att stödja övergången till nära vård och använda avgifterna som ett verktyg för att vägleda patienter till rätt vårdnivå. Det förväntas också generera ökade intäkter på omkring 100 miljoner kronor för VGR, som för närvarande har de lägsta avgifterna jämfört med andra regioner i landet.

Förslaget inkluderar höjda avgifter för besök på akutmottagning och i primärvården. Avgifterna för digitala besök och skriftlig distanskontakt föreslås motsvara 80 procent av patientavgiften för fysiska besök. Dessutom justeras avgifterna på vårdcentraler för att bli mer enhetliga oberoende av den personalkategori man träffar. Nu blir det dyrare att få vård rakt över om inget överraskande händer före regionfullmäktige.

Regionfullmäktige remitterade ärendet den 28 november 2023 på grund av oklarheter i förslaget samt behovet av ytterligare belysning och analys av de förväntade effekterna av de justerade patientavgifterna. Det slutliga beslutet om nya patientavgifter planeras tas av regionfullmäktige den 27 februari.

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverade sig mot regionstyrelsens beslut och lade fram egna ändringsyrkanden.

Kristdemokraterna reserverade sig och förespråkade avslag på regionstyrelsens beslut.

Verifierad av MonsterInsights