Sänkt ekonomisk standard för hushållen.

Sänkt ekonomisk standard för hushållen för första gången sedan mitten av 1990-talet avslöjar ny statistik från SCB.

Ny statistik från SCB avslöjar att hushållens ekonomiska standard sjunkit för första gången sedan mitten av 1990-talet. Orsaken bakom detta fenomen är att inflationen översteg inkomstökningarna under 2022. Trots en ökning på 5 procent i hushållens ekonomiska standard i löpande priser, visade det sig att inflationen, med ett genomsnitt på 8,4 procent över hela året, överträffade denna ökning. Med andra ord minskade köpkraften per krona i praktiken.

Peter Gärdqvist, utredare på SCB, påpekar i ett pressmeddelande att när man omräknar i fasta priser, vilket tar hänsyn till inflationen, minskade hushållens ekonomiska standard med 3,2 procent under 2022 jämfört med året innan. Det är första gången sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet som den ekonomiska standarden har minskat på detta sätt i Sverige. Medianvärdet för 2022 är lägre än under de tre senaste åren.

Även förvärvsinkomsterna minskade under 2022 när beloppen justerades för inflationen. Medianvärdet för den sammanslagna förvärvsinkomsten för befolkningen i åldern 20–64 år minskade med 3,9 procent.

Utvecklingen av inkomstskillnaderna i Sverige var komplex under 2022. Inkomstökningarna varierade beroende på vilka inkomstbegrepp som användes. Inkomstskillnaderna, inklusive kapitalvinster som bostadsförsäljningar, minskade. Å andra sidan ökade skillnaderna om man exkluderade kapitalvinster men inkluderade övriga kapitalinkomster som aktieutdelningar och ränta. Med detta inkomstbegrepp var inkomstskillnaderna de största sedan mätningarna startade 1975.

Verifierad av MonsterInsights