Nu ska det bli enklare och säkrare att varna skaraborna vid farliga situationer

Nu ska det bli enklare och säkrare att informera skaraborna vid farliga situationer.

Nu ska det bli enklare och säkrare att informera skaraborna vid farliga situationer.
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har beslutat att ändra reglerna för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) för att öka säkerheten och förberedelserna i samarbetskommunerna.

Enligt de nya reglerna kan nu även kommunerna begära att skicka ut VMA om det finns fara för människors liv, hälsa eller om egendom och miljö hotas. Tidigare låg detta ansvar mest hos räddningstjänsten, men nu har kommunerna fått ett extra ansvar för att agera snabbt vid faror.

För att göra hanteringen av VMA mer smidig har SMS beslutat att föreslå för kommunstyrelserna i medlemskommunerna att låta SMS ta hand om VMA-uppgiften. Den nya regeln kommer att gälla från den 1 april 2024, förutsatt att alla kommunfullmäktige godkänner förslaget.

SMS, som redan tar hand om larm och Tjänsteperson i beredskap för medlemskommunerna, kommer att kunna skicka ut VMA till alla medlemskommuner genom att låta kommunchefer och andra ansvariga utfärda meddelandena.

För att möjliggöra detta har SMS rådfrågat Sveriges kommuner och regioner (SKR), som har sagt att förslaget är i linje med lagen.

Beslutet  gör SMS till en central punkt för VMA-hantering, och detta kommer att inkluderas i en kommande ändring av reglerna under 2024.

Maria Bruckshaw (KD), ordförande för SMS, understryker att beslutet är brådskande och kommer att skickas till kommunstyrelserna i Götene, Falköping, Tidaholm och Skara för godkännande och genomförande.

Förändringen är ett viktigt steg för att öka säkerheten och se till att Skara kan informera invånarna snabbt och effektivt vid eventuella faror.

Verifierad av MonsterInsights