Nu ska Skaraborgs näringslivstoppar och beslutsfattare åter samlas i Vara för Skaraborgsdagen. Det här är temat.

Den 25 januari är det dags för årets Skaraborgsdag. Årets tema ska ta vara på de möjligheter som lyftes förra året!

Skaraborgsdagen 2024 markerar inte bara en årlig tradition utan även en viktig mötesplats där Skaraborgs beslutsfattare, näringslivsledare och förtroendevalda samlas för att utbyta tankar och idéer om regionens framtid.

Årets program, noggrant strukturerat och modererat av den erfarna Åsa Juhlin, reflekterar över en rad centrala teman som rör Skaraborgs utveckling. Diskussionerna spänner över ämnen som ungdomars perspektiv och önskemål för framtiden till en djupgående analys av det ekonomiska läget presenterat av Patrik Svensson från Nordea.

Säkerhet på agendan

Ett märkbart inslag är säkerhetsaspekten, där landshövding Sten Tolgfors, polischef Fredrik Malm, och frivårdschef Linda Hilmarsson belyser hur det rådande säkerhetsläget påverkar både företag och samhället i Skaraborg. Denna aspekt ger en insyn i hur regionen anpassar sig till och hanterar de aktuella utmaningarna.

Regionens övergripande ställning i Västra Götaland diskuteras genom Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens representanter. Här ligger fokus på att ge en bred bild av Skaraborgs nuläge och dess kopplingar till pågående satsningar och utvecklingsprojekt.

Ett centralt tema på Skaraborgsdagen är omställningen, där olika sektorer som fordonsindustrin och byggföretag delar sina insikter om hur Skaraborg ska hantera tillväxten. Diskussionerna involverar också högre utbildning och regionala samordnare för att skapa en övergripande strategi.

Slutligen reflekterar dagens avslutning över de förändringar som Skaraborg genomgått sedan den första Skaraborgsdagen 2017. Talare som Richard Lundberg från Volvo och Lena Mårtensson från Högskolan i Skövde ger en inblick i den viktiga tiden mellan dessa årliga sammankomster och hur regionen faktiskt rör sig framåt.

Skara deltar i publiken och på scenen.

För Skaras räkning deltar näringslivstoppar, chefer från kommunens bolag och förvaltningar samt politiker. En utgångspunkt lär vara att knyta an skaraborgssamarbetet till den tillväxtstrategi och det befolkningsmål Skara satt upp. På scenen representeras Skara av Magnus Jacobsson, VD för Skara Energi.

Sammanfattningsvis ger Skaraborgsdagen 2024 en djupdykning i de strategier och perspektiv som formar Skaraborgs framtid. Det är en plats där inte bara problem identifieras utan där konkreta lösningar kan diskuteras och framtida steg planeras för att säkerställa en hållbar och välmående framtid för regionen.

Foto: Vara konserthus, där Skaraborgsdagen hålls.

Verifierad av MonsterInsights