Nu ska skaraborna återvinna matfett!

Skaras återvinningscentral Rödjorna

Matfett och matolja ska återvinnas sedan 1 januari. Nu kan alla återvinningscentraler i Skaraborg ta hand om fettet.

Från och med början av året har EU beslutat att matfett i hushåll ska återvinnas. Avfall och Ååtervinning Skaraborg  meddelar nu  att matfett och matolja kan lämnas in för återvinning i hela deras upptagningsområde. Detta enligt ett pressmeddelande från organisationen.

Enligt Jenny Sjökvist, VA-chef i Skövde kommun, är det viktigt att undvika att spola ner olja och fett direkt i avloppet. Det kan leda till stopp i ledningar och pumpstationer, vilket är både kostsamt och onödigt.

För att delta i återvinningen av matfett och matolja ska överblivet fett från matlagning hällas i en flaska och tas med till närmaste återvinningscentral. Där kan det lämnas i de särskilda röda miljöskåpen avsedda för matfett. Små mängder fett som fastnat i stekpannan eller kastrullen kan torkas ur med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen. I Skara kan matfett lämnas på Rödjorna.

Det insamlade matfettet transporteras sedan till företaget Quatra för återvinning. Där omvandlas det till förnybart biobränsle och behållarna sorteras för återvinning. Initiativet syftar till att minska miljöpåverkan och främja återvinning för en mer hållbar resurshantering.

Genom att separera matfett och matolja som matavfall minskar risken för stopp i avloppssystemet samtidigt som det bidrar till att återvinna resurser till biodrivmedel. Detta åtgärdar inte bara miljöproblem utan främjar även en mer cirkulär ekonomi i Skaraborgsregionen

Verifierad av MonsterInsights