Ny hedersprost från Skara!

Markus Hagberg utsedd till hedersprost av biskop Åke Bonnier

Vid en högtidlig ceremoni under torsdagskvällens mässa i Domkyrkan, Skara, utnämnde biskop Åke Bonnier två nya hedersprostar, Prost Honoris Causa. Bland dem som hedrades fanns kyrkoherde Markus Hagberg från Södra Kållands pastorat.

Markus Hagberg, som tidigare tjänstgjorde som präst i Varnhem, har gjort en betydande insats inom Skara Stiftshistoriska sällskap genom sitt författarskap. Hans bidrag till förståelsen och bevarandet av kyrkans historia har uppmärksammats och hyllats av biskop Bonnier, vilket resulterade i den prestigefyllda utnämningen till hedersprost.

Markus Hagbergs dedikation och insatser för att dokumentera och bevara kyrkans historia är av stor betydelse för Skara stift.  Åke Bonnier har uttalat sin glädje över att få utnämna dessa båda hedersprostar innan han lägger ner sin biskopsstav.

Utöver Markus Hagberg hedrades även Charlotte Holmgren från Amnehärad-Lyrestads pastorat, som tillsammans med Hagberg nu bär titeln hedersprost i Skara stift.

Ceremonin avslutades med en gemensam välsignelse och ett ödmjukt tack från de nyutnämnda hedersprostarna till biskop Bonnier och alla närvarande för den ärofyllda utmärkelsen.

Verifierad av MonsterInsights