Ny utbildning på Skara Skolscen

Nu startas en ny utbildning på Skara Skolscen!

Folkuniversitetet lanserar en ny utbildning för scenkonstnärer med fokus på att skapa kulturentreprenörer. Utbildningen Samtida Kulturkreatör, i samarbete med Balettakademien Göteborg och Skara skolscen, strävar efter att stärka förståelsen för konstens roll och funktion i samhället.

Björn Sjöquist, ansvarig för utbildningen med 25 års erfarenhet som skådespelare, pedagog och regissör, leder studenterna genom fördjupning i konstnärligt uttryck och exploration av kulturens kraft i teori och praktik. Ämnen som rörelse- och röstgestaltning, sceniskt berättande, teaterteori och dramaturgi ingår i schemat för att rusta studenterna för en hållbar karriär inom scenkonsten.

Utbildningen betonar entreprenörskap och projektkunskap, med fokus på att hitta områden där kultur, näringsliv och samhälle möts. Målet är att förse studenterna med konkreta insikter om konstens infrastruktur i samhällsbygget och verktyg för att själva driva scenkonstprojekt från idé till möte med publiken.

Samtida Kulturkreatör är ett samarbetsprojekt mellan Balettakademien Göteborg och Skara skolscen inom studieförbundet Folkuniversitetet. Utbildningen är under statlig tillsyn och följer Förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar med övervakning från Myndigheten för yrkeshögskolan. Det erbjuder blivande scenkonstnärer möjlighet att forma sin konstnärliga framtid och skapa meningsfullt innehåll i direkt relation till samhället.

Verifierad av MonsterInsights