Rektorsuppvaktning på Katedralskolan

Traditionsenlig rektorsuppvaktning av MV på Katedralskolan: Tal om vikten av ljus i mörkret

 

Idag samlades elever, lärare och personal och skaraborna på Katedralskolan för den årliga rektorsuppvaktningen på skolans borggård. En händelse som bär med sig en lång tradition av att markera gemenskap och betydelsen av fasta punkter i en värld fylld av osäkerhet. Under ceremonin hölls tal av skolans talman, Layla Sedo, och rektor Björn Ekedahl, som delade sina tankar om vikten av att hålla fast vid traditioner och att finna ljus i mörkret.

Talman Layla Sedo betonade i sitt tal vikten av att hålla fast vid traditioner i en tid då förändringar och osäkerheter tycks vara alltmer närvarande i samhället. Hon lyfte också vikten av att fira ljuset i en tid som kan verka mörk.

Rektor Björn Ekedahl höll ett liknande resonemang i sitt tal och underströk hur traditioner och fasta punkter i skolans liv är fundamentala för elevernas välbefinnande och för skapandet av en trygg och stabil lärandemiljö.

MV leddes av anförare Hugo Snögren, som med elegans och värdighet ledde elever och personal genom den traditionsenliga rektorsuppvaktningen.

Sammanfattningsvis var dagens rektorsuppvaktning på MV och Katedralskolan en påminnelse om vikten av att hålla fast vid traditioner och att finna ljus i det som annars kan verka mörkt och osäkert

Verifierad av MonsterInsights