Nya bilar i Skara: hälften är laddbara.

Ökad andel laddbara bilar i Skara Kommun

Under det första kvartalet av 2024, noterades en ökning av laddbara fordon bland de nyregistrerade bilarna i Skara kommun. Statistiken visar att hälften av de nya bilarna var rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med tidigare kvartal trots den avskaffade elbilsbonusen.

Av de totalt 53 nyregistrerade bilarna var 45 procent laddbara, med rena elbilar som den mest förekommande typen, utgörande 23 procent av samtliga registreringar. Å andra sidan stod fossildrivna fordon fortfarande för en betydande del av nybilsförsäljningen med 51 procent av registreringarna.

Under det senaste årtiondet har Sverige sett en stadig ökning av laddbara fordon, men den senaste perioden har visat en viss avmattning i trenden. Skaras prestation under det första kvartalet låg dock lägre än det historiska rekordet från fjärde kvartalet av 2022 då andelen laddbara bilar nådde 63 procent.

Utvecklingen av elektrifieringen

Regeringens beslut att avskaffa elbilsbonusen i november 2022 har hittills få konsekvenser för fordonsindustrin. Effekterna av regeländringen har inte blivit tydliga förrän nu, med en nedgång i antalet nya elbilar och andelen av dessa i nyregistreringar över hela landet.

Den avskaffade elbilsbonusen har dock gynnat laddhybriderna, vilket syns i att antalet nyregistrerade laddhybrider i Skara matchade antalet nya elbilar under det senaste kvartalet.

Försäljningsstatistik för laddbara fordon

På nationell nivå utgjorde laddbara fordon 53 procent av samtliga nyregistrerade bilar under det första kvartalet, med Stockholms län som den mest framstående regionen. Detta beror främst på närvaron av flera leasingföretag i området. Västra Götalands län låg också i framkant med 49 procent av de nyregistrerade bilarna som laddbara.

Jämfört med andra kommuner sticker inte Skara ut i fråga om försäljningen av laddbara fordon, med en placering som 133:e högst bland 290 kommuner

Foto: Viking thor cc by sa 3.0

Verifierad av MonsterInsights