Grundaren av Suicide Zero gav Skara en ögonöppnare

Grundaren av Suicide Zero gav Skara en gripande ögonöppnare om självmord, och ett hoppfullt budskap: Livet är nu!

Ludmilla Rosengren, välkänd läkare och KBT-terapeut, delade sina erfarenheter på ett kraftfullt föredrag som hölls under gårdagen. Hennes starka engagemang som grundare av Suicide Zero kom till uttryck när hon delade med sig av sin personliga resa och viktiga insikter om självmord, olycksfallsperpektivet, och den gripande berättelsen om hennes dotter, Linnéa.

I hjärtat av föredraget låg en djupdykning i frågan om självmord, där Ludmilla avslöjade att män stod för 70% av självmorden i Sverige, vilket motsvarar cirka 1500 personer per år. Statistik från 2022 visade att antalet självmord var 1568, vilket överskuggade de 227 dödsfallen till följd av trafikolyckor.

Ludmila Rosengren
Ludmilas berättelse var viktig och smärtsam, men också hoppfull

Föredraget underströk vikten av att förebygga självmordsförsök. Ludmilla påpekade att ekonomiskt sett är det lönsamt för samhället att satsa på preventivåtgärder, med varje investerad krona som sparar liv och lidande får samhället en stor vinst.

En av de starkaste berättelserna var om Simon, en överlevare som hoppade från femte våningen. Så fort han tagit språnget ångrade han sig i fallet och ville leva. Mirakulöst överlevde han och delar nu sin tacksamhet över livet. Även Kevin och Mikaela, andra överlevare, uttryckte sin tacksamhet över livet.

Linnéas tragiska öde rörde publiken djupt, och Ludmilla Rosengren reflekterade över bristerna i psykvården. Hon påpekade att det finns mycket som inte fungerar, och att det är nödvändigt att förbättra systemet för att undvika att kedjan brister.

Föredraget som hade ca 40 åhörare var en ögonöppnare och erbjöd en gripande berättelse om livets bräcklighet och värde, vilket påminde åhörarna om att utmaningarna och smärtan finns mitt ibland oss.

 

För den som mår dåligt finns hjälp att få. En kontakt är självmordslinjen som är öppen dygnet runt. Ring 90101. 

Verifierad av MonsterInsights