Regionen beslutat att försöka korta vårdköerna

Åtgärder för att korta vårdköerna: Västra Götalandsregionen tar steg mot hopp om förbättring

Under det senaste sammanträdet för Västra Götalandsregionens Operativa hälso- och sjukvårdsnämnd, den 3 maj, togs ett viktigt steg mot att minska väntetiderna för vård. Beslut fattades om att implementera åtgärder som syftar till att korta vårdköerna och säkerställa att patienter får den vård de behöver så snart som möjligt.

En av de centrala åtgärderna är en noggrann kartläggning av patienter som har väntat längst på operation. Denna kartläggning kommer att inkludera viktig information såsom typ av operation, medicinsk prioritering, samt väntetider hos olika vårdgivare. Genom att skapa en översikt över situationen kan man bättre förstå behoven och prioritera rätt resurser för att minska väntetiderna.

För att säkerställa att de patienter som har väntat längst får vård så snart som möjligt, kommer en regional handlingsplan att tas fram. Denna plan kommer att innehålla konkreta åtgärder för att prioritera och accelerera vården för de mest akuta fallen. Dessutom kommer möjligheten att öka antalet slutenvårdsplatser för dessa patienter att utvärderas, vilket kan bidra till att minska väntetiderna ytterligare.

– Det är av yttersta vikt att vi agerar snabbt och effektivt för att minska vårdköerna och säkerställa att patienter får den vård de behöver i rätt tid, säger en ledamot. Genom att genomföra dessa åtgärder tar vi ett viktigt steg mot att förbättra tillgängligheten och kvaliteten inom vården i Västra Götalandsregionen.

Verifierad av MonsterInsights