Risk för gräsbrand i Skara idag varnar SMHI!

SMHI varnar för gräsbrand i Skara och Skaraborg: Risk för gräsbrand i Nordvästra Götaland, västra Svealand och sydöstra Norrland

En varning har utfärdats av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) för ökad risk för gräsbränder i nordvästra Götaland, snöfria områden av västra Svealand och sydöstra Norrland. Risken bedöms vara stor eller mycket stor under den angivna tidsramen, från kl. 10.00 till kl. 18.00 den 21 april.

Torrt fjolårsgräs, tillsammans med väderförhållanden som låg luftfuktighet och starka vindar, skapar en miljö där gräsbränder kan uppstå och lätt spridas. Detta innebär att allmänheten bör vara extra försiktig med eldning utomhus och vid andra aktiviteter som kan utgöra en brandrisk.

Gräsbränder kan snabbt förvandlas till farliga situationer och leda till omfattande skador på både egendom och miljö. Därför är det viktigt att vara medveten om riskerna och agera med försiktighet för att undvika att bidra till bränder.

Allmänheten uppmanas att vara uppmärksam på lokala brandriskvarningar och följa råd och rekommendationer från myndigheterna för att minimera risken för brand

Foto: USDA Forest Service 

Verifierad av MonsterInsights