Det blir priset för sommarkort hos Västtrafik för Skaras ungdomar

Skara kommer liksom omgivande kommuner att sponsra ungdomars sommarkort i Västtrafik. En enig politik står bakom beslutet.

 

Efter att frågan om subventionerade sommarkort hos Västtrafik för ungdomar födda mellan 2006 och 2010 hamnade i fokus i grannkommunerna, har Skara beslutat att haka på. Enighet råder bland politikerna om att erbjuda detta förmånliga alternativ till ungdomarna inför sommaren.

I de omgivande kommunerna har Götene valt att subventionera kortet till 100 kronor per styck, medan Lidköping erbjuder det helt gratis. I Vara måste ungdomarna betala 300 kronor för kortet, vars ordinarie pris ligger på 695 kronor. Skara väljer samma lösning som Vara och kommer att erbjuda sig att betala 395kr per busskort som då för ungdomarna kommer att kosta 300kr.

Efter intensiv dialog med berörda parter inom kommunen, insågs vikten av att agera snabbt för att implementera erbjudandet. Från och med den 1 april kommer e-tjänsten att vara tillgänglig för beställningar.

Kommunen förväntar sig en uppskattad kostnad på 200 000 kronor för att täcka mellanskillnaden, med tanke på att inte alla ungdomar förväntas nyttja erbjudandet. Trots detta ses det som ett välkommet initiativ för att låta ungdomarna utforska regionen till en låg kostnad under sommaren

Verifierad av MonsterInsights