Så blir din pension 2024!

Pensionslyft för åtta av tio pensionärer 2024. I Skara urholkas höjningen av ökad kommunalskatt.

Från och med 23 december kan svenskar få reda på sina pensioner för 2024 genom Pensionsmyndighetens talsvar, tillgängligt med e-legitimation. Det orangea kuvertet, med detaljer om pensionen, skickas ut till pensionärerna i mitten av januari.

Enligt färska beräkningar från Pensionsmyndigheten kommer åtta av tio pensionärer att få en höjning av sin totala pension (allmän pension + tjänstepension) efter årsskiftet. Ökningen varierar mellan 490 kronor och 1 530 kronor per månad efter skatt.

De olika delarna i den allmänna pensionen påverkas olika:

  • Garantipensionen höjs med 9,1%, motsvarande 530-670 kronor per månad före skatt.
  • Inkomstpensionen ökar med 1%, det vill säga 89-190 kronor per månad.
  • Premiepensionen varierar från -3,9% till +14,5%, vilket motsvarar -26 kronor till +218 kronor per månad.

Majoriteten av Sveriges pensionärer påverkas av dessa förändringar, med 80 procent som får ökad pension. Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten, informerar om att tio procent får en större ökning medan tio procent får en mindre ökning.

Det finns också vinnare och förlorare. Personer med låg inkomstpension och de födda 1957 får relativt stora ökningar, medan cirka 350,000 personer som går minus på sina valda placeringar i Premiepensionen upplever en negativ påverkan på sin pension.

För de nyfikna finns möjligheten att få information om sin pension redan den 23 december via Pensionsmyndighetens talsvar, förutsatt att man har e-legitimation. Den 1 januari kan man också logga in på Pensionsmyndighetens webbsida för att få svar.

I Skara påverkas pensionen även av kommunalskattehöjningen på 40 öre. Denna extra faktor läggs till de redan nämnda förändringarna i pensionssystemet.

De lokala skattehöjningarna är en betydande komponent för pensionärerna. De 40 ören högre kommunalskatt har en direkt inverkan på pensionerna och måste tas i beaktande vid beräkningen av den totala pensionen för invånarna i Skara.

Det är viktigt för pensionärer att vara medvetna om dessa lokala skatteförändringar, eftersom de kan påverka den ekonomiska situationen och den faktiska ökningen av pensionen efter skatt. Detta lägger ytterligare en dimension till den redan komplexa dynamiken av olika faktorer som påverkar pensionssystemet och kräver uppmärksamhet från både myndigheter och individer.

Sammanfattningsvis förväntas de svenska pensionärerna, 66 år och äldre, se en genomsnittlig pension på 22,100 kronor under 2024, en ökning jämfört med 2023. Höjningen av allmän pension före skatt varierar mellan 170-860 kronor, med en total ökning efter skatt på 490-1 530 kronor, inklusive eventuella förändringar av bostadstillägg.

(Källa:Pensionsmyndigheten)

Verifierad av MonsterInsights