Vindkraftspark vid Vänern kan bidra till Skaraborgs energiproduktion

Cloudberry tar steg mot att förverkliga en ambitiös plan att bygga en vindkraftspark vid Vänern, med en potentiell kapacitet på upp till 1 GW. I ett tidigt skede av projektet utforskar företaget platser, beräknar produktionen och initierar samråd med berörda samhällen. Denna satsning kan inte bara förändra energilandskapet utan även ge en betydande boost till regionens elproduktion.

Energiföretaget Cloudberry utforskar möjligheterna att etablera en vindkraftspark i Vänern och bedömer att den kan generera upp till 1 GW i effekt. Projektförberedelserna är i tidigt skede, och parkens omfattning är ännu ej definitivt fastställd. Enligt bolagets beräkningar kan parken bestå av cirka 100 vindkraftverk, var och en ungefär 200 meter hög, och förväntas producera upp till 3,8 TWh extra energi årligen.

De aktuella platserna under övervägning är utanför Gullspångs- och Mariestads kommuner eller i Mariestad och Götene. Den förväntade färdigställandetiden är tidigast 2030, på grund av krävande tillståndsprocesser, men bolaget har redan inlett samråd med potentiellt berörda kommuner.

Skaraborgs kommunalförbund har ställt sig bakom en gemensam handlingsplan för att öka den lokala energiproduktionen.

Verifierad av MonsterInsights