Skara har siktet på tillväxt trots ekonomiska utmaningar på bostadsmarknaden

SBAB:s chefsekonom Robert Boije gav en ekonomisk bakgrund till Skaras tillväxtarbete på Näringslivsfrukosten.

Skara kommun hade tillsammans med Fastighetsägarna bjudit in näringslivet i Skara till en frukost med föredrag som satte Skaras och Skaraborgs pågående tillväxtarbete i ett ekonomiskt sammanhang. Föredrag hölls av SBAB:s chefsekonom Robert Boije och Skara kommuns kommundirektör Linda Esseholt Hermansson.

Robert Boije
Chefsekonom Robert Boije från SBAB gav en ekonomisk bakgrund till Skaraborgs nuläge

I det aktuella ekonomiska sammanhanget där arbetslösheten ökar men hålls i schack, och inflationen når nära Riksbankens mål, är Sverige i ett starkt läge för att gå mot en positiv utveckling. Undersökningar indikerar att om man exkluderar de volatila elpriserna, är inflationen faktiskt högre. Men en gynnsam trend tyder på att Sverige , tillsammans med USA och Europa, rör sig åt rätt håll.

Riksbanken delade hoppfulla nyheter om möjligheten att sänka styrräntan i maj, förutsatt att den positiva trenden fortsätter. Diskussionen om långsiktiga ränteperspektiv och forskning som pekar på en jämvikt vid 2% ger en ökad förståelse för vad vi kan förvänta oss i framtiden. Förväntningarna inkluderar en nedgång i rörliga bolåneräntor som förväntas landa på cirka 3.5% över tid.

Ekonomisk bakgrund
Det är problematiskt att behovet av nya bostäder undergrävs av marknadsläget.

När det gäller bostadsmarknaden, som har upplevt en nedgång sedan 2022 med en total minskning på 13%, börjar den nu visa tecken på återhämtning med en ökning på cirka 3% i bostadspriserna under januari. Samtidigt står Sverige inför utmaningar på bostadsmarknaden med väntade avgiftshöjningar för bostadsrätter.

Den oroande situationen för nyförsäljning av bostäder blir tydlig när endast cirka 20 000 bostäder förväntas påbörjas i år. Frågor kring statliga stöd och deras historiska ineffektivitet i att rikta bostadsbyggandet dit det behövs, sätts i fokus. Diskussionen kretsar även kring möjligheten att öka hyresrätternas attraktivitet, särskilt när bostadsrätter blir dyrare, även om utmaningar med lönsamhet i nybyggda hyresrätter måste övervägas.

Nätverksstaden Skaraborg

Skaraborgs svar på dessa utmaningar inkluderar en betoning på infrastruktursatsningar. Byggstarten av E20 mellan Götene och Mariestad, med 1000 arbetare involverade, pekar på ett stadigt steg mot att stärka regionen. Konceptet ”Nätverksstaden Skaraborg” med samverkan mellan 15 kommuner är unikt och ger bra de bredd och styrka kring planering och genomförande av tex energiproduktion och bostadsplanerna.

Skara hjärtat i Skaraborg
Skara har ett gyllene läge.

Skara positionerar sig långsiktigt som en attraktiv kommun med en välskött ekonomi och ett ambitiöst befolkningsmål. Tillväxtstrategin som är ute på remiss fokuserar på att höja blicken och bygger på attraktionskraft som satsningarna på fritidsanläggningarna Vilan och Petersburg.

Skaras kommundirektör
Skaras kommundirektör lyfte fram en rad beslut från de senaste åren som bidragit till att Skara nu är i ett starkt läge.

 

Skara ser fram emot att bli en del i Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion är ett budskap, och ambitionerna verkar vara inom räckhåll. Linda Esseholt Hermansson lyfter också arbetet med att skapa en grön innovationsnod som pågått flera år och nu börjar närma sig att kunna realiseras. Skara står redo att blomstra och forma sin framtid.

Verifierad av MonsterInsights