Skara idag möter Tommy Schalén: Varför veteranen vill se ett veteranmonument i Skara!

I Skara är Tommy Schalén välkänd som förtroendevald för Moderaterna men i sitt yrkesliv var han soldat med en mängd utlandsuppdrag till bla Sudan och Mali att se tillbaka på. Nu har han lagt en motion i Kommunfullmäktige att Skara ska låta resa ett veteranmonument.

 

Vad inspirerade dig att ta initiativ till ett veteranmonument och hur tror du att det kommer att påverka samhället?

Jag blev inspirerad av behovet att stödja de som återvänder från katastrof- och krigszoner. Många upplever svårigheter att dela sina erfarenheter, och ett veteranmonument kan skapa en gemensam plats för reflektion och stöd. För samhället tror jag att det stärker gemenskapen och bevarar vår lokala historia.

Fn soldater i Sudan
Respekten för kollegorna genomsyrar samtalet med Tommy.

Vad ser du som de främsta utmaningarna för veteraner när de återvänder hem och hur kan monumentet bidra till att adressera dem?

Utmaningarna för veteraner inkluderar bristen på förståelse och stöd när de återvänder. Monumentet ger en plats för bearbetning och gemenskap, vilket kan vara avgörande för att mildra de negativa effekterna av traumatiska upplevelser och den svåra övergången till det civila livet.

Tommy i FN
Tommy återkommer ofta till fokuset på dem man tjänar och arbetar för när man gör FN tjänst.

Hur tror du att ett veteranmonument kan bevara och förmedla kommunens historia?

Monumentet är en levande koppling till vår historia. Genom att inkludera detaljer från Västgöta regementes historia, som segernamnet Skara 1611 och exercisfältet vid Eggby ängar, blir det en kulturell skatt och en påminnelse om vårt samhälles resa genom tiderna.

Du nämner en förhoppning om en invigning 2024. Vilken betydelse tror du att detta evenemang kommer att ha för veteranerna och samhället?

Invigningen 2024 skulle vara en symbolisk startpunkt för en ny era av stöd och gemenskap. För veteranerna ger det en officiell plats att hedra sina kamrater och bearbeta sina upplevelser. För samhället blir det en möjlighet att visa uppskattning och erkänna veteranernas betydelsefulla roll. Jag hoppas att det blir en minnesvärd och inkluderande händelse för alla.

Ett monument har en samlande kraft. För Skara skulle monumentet kunna bli ett tack och en stolthet över de insatser skarabor gjort och gör för att värna demokratin och tryggheten, menar Tommy Schalén.

Verifierad av MonsterInsights