Skara kommun går vidare med kritiserad föreläsare

Kommunen går vidare med föreläsning av kritiserad och ifrågasatt opinionsbildare efter beslut i barn och utbildningsnämnden.

Kommunen går vidare med kritiserad föreläsare

Med stöd från Folkhälsorådet i Skara har Nina Rung anlitats att hålla föredrag om relationer för personal inom skola och omsorg. Initiativet kom från enskild personal i Katedralskolans Trygghetsgrupp, som enligt uppgift dock inte gemensamt fattat något sådant beslut.

Nina Rung är en föreläsare som granskats och kraftigt ifrågasatts i samband med meritanspråk som man menat saknar underbyggnad, och metoder för trygghet som enligt stark kritik från tex polis saknar vetenskaplig grund. Uttalanden tex om att barn kan ta skada av att uppmuntras sitta i mormors knä, och tränas i sexuellt samtycke på så sätt, har skarpt ifrågasatts liksom uttalanden om att även med riktigt små barn ska man dialogisera kring könsidentitet. 

Oppositionen i Skara har därför ifrågasatt att Nina Rung anlitas.

– Politiskt lägger vi oss inte i hur fortbildning planeras och genomförs, säger Tommy Schalén (M), det är en fråga för verksamheten. En förutsättning bara är att man följer de beslut som Kommunfullmäktige tagit. Där är det nämndens ansvar att se till att så sker.

”En känd person”

Kommunfullmäktige i Skara tog 2017 under Socialdemokratisk ledning beslut om att när fortbildning upphandlas till alla verksamheter så ska alltid forskningsförankrad och akademisk fortbildning prioriteras.

– Vi konstaterade att det är en känd person som skrivit böcker på ämnet och som är högskoleutbildad och van föreläsare, säger Barn och utbildningsnämndens ordförande Anna Helgesson till Sklt.

– Det är oroande att ordföranden anser att om man är kändis och har en basal högskoleutbildning så motsvarar det forskningsnivå, säger Tommy Schalén.

Syftet med beslutet att alltid prioritera forskningsanknuten och akademisk upphandling var både att säkerställa den kvalitet och vetenskapliga grund för skolan som krävs enligt skollagen, men också att bidra till universitetens och högskolornas uppdrag att sprida forskningsresultat och ny kunskap.

– Det finns en stor mängd forskare inom sexualitet, relationer och trygghetsfrågor som kan anlitas för fortbildning. Att istället direktupphandla kändisar som saknar en högskoleexamen på avancerad nivå undergräver hela utbildningsväsendet, säger Tommy Schalén. Ur nämndssynpunkt är det också bekymmersamt att fullmäktigebeslut blir betydelselösa. I det här fallet hade man helt enkelt missat att det här beslutet i kommunfullmäktige fanns, och när vi påtalade det valde man att bortförklara misstaget istället för att göra rätt. Tyvärr är det lärarnas fortbildning och i förlängningen eleverna som får betala priset.

 

Verifierad av MonsterInsights