Skara kommunfullmäktige antog tillväxtstrategin.

Kommunfullmäktige i Skara har antagit tillväxtstrategin. De politiska partierna är eniga om att tillväxt och befolkningsökning är ett positivt mål för Skara.

Skara kommun står inför en spännande framtid med antagandet av sin nyligen formulerade tillväxtstrategi. Den antagna strategin representerar inte bara ett politiskt beslut utan en visionär plan för att forma stadens framtid och säkerställa dess långsiktiga hållbarhet.

Kommunalrådet Gunilla Druve Jansson tydliggjorde hur centerpartiet i Skara har svängt i den här frågan de senaste åren genom att yrka bifall och lyfta vikten av tillväxt och en befolkningsökning för Skara. Hennes föregångare som förstanamn för centerpartiet i Skara, Lars Berg, samarbetade fortfarande 2021 med socialdemokraterna för att motverka ett befolkningsmål i samband med framtagandet av ny översiktsplan.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson, tillsammans med övriga partier, har uttryckt sitt starka stöd för tillväxtstrategin och dess mål. Hennes betoning på att en ökad befolkning är avgörande för stadens vitalitet och välfärd understryker bakgrunden till den breda politiska enigheten kring behovet av tillväxt. Uppdraget att ta fram en tillväxtstrategi var ett initiativ från Moderaterna som antogs i budgeten för 2022.

Tillväxtstrategins tillkomst har inte varit en isolerad process utan en noggrannt planerad och inkluderande process. Genom ett samarbete över partigränserna och en tvärvetenskaplig arbetsgrupp har kommunen säkerställt att strategin är väl genomtänkt och tar hänsyn till olika perspektiv och intressen.

Strategin omfattar en rad olika åtgärder och fokusområden, inklusive främjande av besöksnäring, förbättring av kommunikationen, ökad trygghet och stöd till näringslivet. Genom att sätta upp tydliga mål och strategier hoppas man kunna skapa en stad som är attraktiv för både invånare och företag.

Bred uppslutning

Ylva Pettersson var väldigt glad över enigheten bakom tillväxtstrategin:

– När vi moderater gav uppdraget ville vi ha en bred dialog med näringslivet, föreningslivet och invånarna kring hur vi kan ta vara på de möjligheter Skara har att gynnas av utvecklingen i Skaraborg. Jag är väldigt tacksam över hur alla har ställt upp för att ge inspel till strategin så att Skara står gemensamt och starka i det här arbetet.

Skara har fortfarande en stark handel med ett brett utbud för en kommun i den här storleken. För att kunna ha ett livskraftigt utbud av handel, restauranger och caféer, evenemang och kulturutbud krävs att man är tillräckligt många och att man samarbetar understryker oppositionsrådet.

Med antagandet av denna tillväxtstrategi tar Skara kommun ett stort steg mot att forma sin framtid. Genom enighet, engagemang och en visionär plan för tillväxt hoppas man kunna skapa en stad som är redo att möta framtidens utmaningar och möjligheter med öppna armar.

Verifierad av MonsterInsights