Bara tre partier har tyckt till om tillväxtstrategin

Förslaget på tillväxtstrategi har varit ute på remissrunda. Hur vill partigrupperna i Skara skapa hållbar tillväxt?

I enighet har partierna i Skara samlats kring att ta fram en tillväxtstrategi, lovordad som nyckeln till framtiden för kommunens välfärd och livskvalitet. Beslutet att ta fram en tillväxtstrategi var ett Moderat initiativ i budget 2022. Trots denna eniga front visar en kritisk granskning att en remissrunda har skapat ett delat engagemang och tystnad från flera partigrupper.

Tillväxtstrategin, som av många anses vara ett avgörande verktyg för Skaras framtid, har varit ute på remissrunda. SLU uttrycker glädje över strategins fokus på gröna näringar, MEGA + och näringslivet begär en förlängning på svarstiden. Deras begäran understryker remissens tyngd och tillväxtens kritiska roll.

Vilken politisk vilja och kompetens har partigrupperna i Skara?

Avslöjandevis var Moderaterna och SD de enda som svarade på remissen i rätt tid, medan Miljöpartiet brast i punktlighet genom att lämna in sitt remissvar tre dagar för sent. Förvärrande är att övriga partigrupper inte har svarat alls, vilket lämnar Skara i okunnighet om hur de planerar att skapa tillväxt eller ens om de prioriterar frågan.

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet har därmed inte tillfört någon synpunkt eller klargjort någon inriktning eller visar om de prioriterar arbetet för tillväxt.

Denna tystnad står i bjärt kontrast till tidigare remissbesvaranden från samtliga partigrupper, som vanligtvis har delat med sig av sina övergripande strategier och planer. Den nuvarande politiska tveksamheten och tystnaden innebär att det i nuläget saknas ett underlag på Skarakoalitionens  förmåga att enas och agera gemensamt i tillväxtfrågor.

Verifierad av MonsterInsights