”Skaraborg leder vägen i fordonsindustrins gröna omställning”

Skaraborg leder vägen i fordonsindustrins gröna omställning enligt nationell samordnare Klas Ericsson

Skaraborgsdagen delar Klas Ericsson, nationell samordnare för stora etableringar inom fordonsindustrins gröna omställning, sina insikter om Skaraborgs framstående roll i detta globala paradigmskifte.

Omställningen har pågått i Skaraborg i decennier, vilket placerar regionen bland de världsledande inom den gröna omställningen. Ericsson pekar på det gröna alternativets tydlighet i Skaraborg, vilket ger området en konkurrensfördel gentemot andra länder med en betydande fordonsindustri.

En central punkt som Ericsson lyfter fram är behovet av ökad elproduktion i Västra Götaland. Han framhåller att regionen inte kan förlita sig på andra för energiförsörjning och betonar vikten av att agera nu för att möta det ökande behovet som förväntas 2026.

Finansiering av ny infrastruktur blir en kritisk aspekt för framgången i omställningen. Ericsson påpekar att kommunerna spelar en betydande roll i detta och understryker vikten av samverkan och statligt ansvarstagande för att säkerställa tillräckliga resurser.

Samtidigt belyser Ericsson behovet av att kommunicera omställningens påverkan på samhället. Han betonar att förståelse och acceptans måste genomsyra samhället, och att det krävs en bred kommunikationsinsats för att förmedla detta budskap.

Alla kommuner i Skaraborg är högaktuella

Vidare lyfter Ericsson fram vikten av långsiktiga planer och tydliga delmål för att möta de snabba förändringarna som krävs. Han poängterar att samhället måste se resultaten av utvecklingen och framhåller 2024 som ett avgörande år för att bedöma om de satta målen för 2020 kommer att uppnås.

Mot slutet betonar Klas Ericsson att alla kommuner i Skaraborg är högaktuella för stora etableringar och uppmanar dem att inkludera detta i sina strategier för att dra nytta av de möjligheter som omställningen erbjuder.

Slutligen ger Ericsson en inspirerande avslutning, där han kan lyfter fördelen med att ta små steg för att klara det stora klivet. Han hyllar Skaraborgs goda samarbete och uppmanar till att fullt ut utnyttja detta försprång i den spännande utvecklingen mot en hållbarare fordonsindustri.

Verifierad av MonsterInsights