Stora trafikstörningar under natten

Natten har präglats av stora trafikproblem i Skaraborg med insatser från polis och Trafikverket.

 

Stora trafikproblem fortsatte under natten att plåga Skaraborg och Sjuhärad, med polisen som uppmanat alla att undvika nattens trafik. En samverkansstab har bildats i Göteborg, bestående av räddningstjänsten, polis, länsstyrelsen och trafikverket, med stöd från försvarsmakten som skickar bandvagnar från Skövde med filtar och varm dryck för att säkerställa säkerheten.

Riksväg 26 och 47 samt länsväg 200 i Tidan är hårdast drabbade, med hundratals fordon fast i köerna, medan E20 åter har normal trafik. Polisen fokuserade på fyra insatsområden för att lösa trafiksituationen.

Senare uppdateringar visar att situationen förbättras något på vissa vägar, med bärgare som förväntas anlända inom en timme för att hjälpa lastbilar på länsväg 200 vid Tidan. Öster och väster om Falköping har köerna minskat, medan länsväg 26 fortfarande har en del köer. Inga rapporter om skador på personer har framkommit.

Polisen fortsätter sitt arbete för att skapa säkerhet och minimera skador, samarbetar med andra myndigheter och riktar in sig på att lösa trafikproblemen helt

Verifierad av MonsterInsights