Vädervarning från SMHI

Vädret kan orsaka skador och trafikstörningar idag varnar SMHI.

SMHI har utfärdat en gul varning för fredagen i Skara, Skaraborg och Västra Götalands län med specifik fokus på potentiellt kraftiga vindar. Enligt prognoserna förväntas det vara tidvis blåsigt under fredagen med mycket hårda vindbyar eller till och med stormbyar från sydväst. Denna väderutveckling ökar risken för nedfallna träd över vägarna, vilket kan begränsa framkomligheten och skapa trafikproblem.

De möjliga konsekvenserna sträcker sig också till olika transportmedel. Bussar, tåg, flyg och färjor kan påverkas med risk för förseningar och till och med inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan uppleva störningar i el- och teleförsörjningen, vilket kan skapa ytterligare komplikationer och påverka samhällsfunktioner.

Lösare föremål och tillfälliga konstruktioner löper risk att förflyttas eller skadas av de kraftiga vindarna. Dessutom kan skogområden, särskilt hyggeskanter och nygallrad skog, drabbas av vissa skador då enstaka träd eller grenar kan falla ner.

Varningen gäller från kl. 07.00 till kl. 16.00 och kopplas till ett lågtryck som rör sig under fördjupning över Skagerrak. Den sydliga vinden förväntas öka och vrida till sydväst under fredagsmorgonen, med mycket hårda vindbyar eller stormbyar på 23-28 m/s, och vid kusten till och med kortvarigt dryga 30 m/s. Trots att detaljerna om de högsta vindhastigheterna och deras konsekvenser är något osäkra, råder varningen för kraftig vind under större delen av fredagen, med förväntad avtagande styrka söderifrån mot kvällen. Det är viktigt att följa uppdateringar från SMHI och vidta försiktighetsåtgärder för att minimera riskerna i det pågående väderläget.

Foto vindkraftverk: Superbass cc by sa 4.0

Verifierad av MonsterInsights