Varnhem: Det som göms i snö…

Varnhem fick se sin fotbollsplan förstörd av vandaler, ett tilltag insändarskribenten vill påminna om.

Skylt om insändare

Detta inträffade i Varnhem i slutet av november månad förra året. Någon, eller några (ungdomar?) hade i skydd av höstmörkret ”roat” sig med att köra flera varv med bil runt fotbollsplanen vid Varnhemsskolan. Med stora skador som följd.

Så onödigt och så dumt tilltag! – Säsongpremiären för ortens fotbollsförening (VIF) och skolans möjligheter att använda planen kommer troligtvis att bli kraftigt försenad. Planenmåste lagas till innan detta kan ske.

Vad man kan förstå övervägs nu fysiska hinder för att förhindra en upprepning. Det är tragiskt att våra skattemedel skall behöva användas för att reparera detta.

OL

Foto: privat

Verifierad av MonsterInsights