Förslag från Pontus Boby (SD) för att förebygga skadegörelse: Låt de som sabbar betala!

Pontus Boby, Sverigedemokraterna i Skara, har väckt ett initiativärende i kommunstyrelsen som handlar om att förebygga skadegörelse och se över om den som sabbar och vandaliserar kan få betala.

 

Pontus Boby, Sverigedemokraterna i Skara, har väckt ett initiativärende i kommunstyrelsen som handlar om att förebygga skadegörelse i skolorna och övriga kommunala fastigheter i Skara och om hur man kan samverka med vårdnadshavare kring fostransuppdraget. En del av ärendet är att utreda om vårdnadshavare kan hållas när deras barn förstör och vandaliserar. Boby betonar behovet av att jobba tillsammans för att förhindra skadegörelse och att skapa gemenskap mellan kommunen och vårdnadshavare för att agera som goda förebilder.

Pontus, vad är syftet med ditt initiativärende?

Pontus Boby: Syftet är klart och tydligt – vi behöver förebygga skadegörelse genom att stärka gemenskapen mellan kommunen och vårdnadshavarna. Vi måste vara goda förebilder och ta ansvar för det vi äger gemensamt.


 En del har frågat om detta inte kan uppfattas som att införa straff för barn. Vad säger du till det?

Pontus Boby: Det handlar absolut inte om straff. Det handlar om att lära barn och ungdomar ansvar och omsorg för det gemensamma ägandet. Vi vill skapa en förståelse för att vara rädda om det som vi delar, vilket i förlängningen kan minska de stora samhällskostnaderna för skadegörelse.


 Du nämner samhällskostnader. Kan du utveckla detta?

Pontus Boby: Att hantera skadegörelse kostar samhället enorma pengar. Dessa pengar skulle kunna användas på ett mer givande sätt, som att investera i fler lärare eller förbättra skolredskapen. Det är en investering i vår gemensamma framtid.

Du refererar till Essunga och ett beslut där. Varför är det viktigt för Skara att dra lärdom av detta?

Pontus Boby: Essunga har redan implementerat åtgärder som bygger på liknande principer. Daniel Andersson, kommunalråd för Moderaterna där, har betonat vikten av ett gemensamt fostransuppdrag för skolan och vårdnadshavare. Vi bör se över hur vi hanterar dessa ärenden i Skara och dra inspiration från tex Essunga.

Slutligen, initiativärendet tas upp i kommunstyrelsen den 31 januari. Vilka förväntningar har du?

Pontus Boby: Jag hoppas på en konstruktiv diskussion om hur vi kan stärka det förebyggande arbetet och främja ansvarstagandet för det gemensamma. Det är en möjlighet för oss att tillsammans skapa en tryggare och mer hållbar framtid för Skara.

De senaste åren har skolorna drabbats av återkommande skadegörelser liksom de kommunala anläggningarna, tex utsattes Varnhems fotbollsplan för grov skadegörelse före jul. Det brottsförebyggande rådet har lyft frågan men ännu finns inga beslut.
Kommunstyrelsen kommer att behandla initiativärendet 31 januari.

Foto av fotbollsplanen: Varnhems IF. Tack för tillstånd!

Verifierad av MonsterInsights