Alldeles för få laddstolpar även om antalet ökar. Så många har Skara:

Enligt en sammanställning av Riksförbundet M tillkommer allt fler laddstolpar i Sverige, men det är fortfarande alldeles för få.

För sjätte året i rad har Riksförbundet M Sverige granskat utbyggnaden av publika laddstolpar i Sverige. Trots en markant ökning under 2023 är bristen fortfarande påtaglig, och Västra Götaland ligger i framkant med en imponerande tillväxt.

Med dagens över 580 000 laddbara bilar i Sverige kräver EU en tiondel så många publika stolpar – det vill säga 58 000. Även om antalet laddstolpar har ökat kraftigt, saknas fortfarande 26 000 i hela landet, vilket är en påminnelse om det fortsatta behovet av utbyggnad.

Hållbarhetsansvarig Carl-Erik Stjernvall uttrycker glädje över ökningen, men påpekar att det fortfarande finns ett betydande gap till en acceptabel nivå. Endast Gotland, Jämtland och Blekinge har tillräckligt med laddstolpar, medan övriga län, inklusive Västra Götaland, har en bit kvar att gå.

I jämförelse med andra län har Västra Götaland ökat antalet laddstolpar med hela 120 procent från 2022 till 2023. Detta placerar regionen bland de mest framstående när det gäller utbyggnadstakten. Enligt Stjernvall är detta en positiv trend, men det krävs fortsatta satsningar för att möta efterfrågan.

Undersökningen visar även att kommunernas roll är avgörande för laddinfrastrukturen. Skara, med sina 40 laddpunkter, har jämförelsevis mycket få snabbladdningsmöjligheter. Det betonas att många kommuner behöver bidra till att öka takten i utbyggnaden för att underlätta för elbilsägare.

Statistik
Antalet laddstolpar i Skara

Enligt Riksförbundet M Sverige är det nödvändigt att bygga ut laddinfrastrukturen i bostadsområden och öka antalet publika laddstolpar för att göra elbilar tillgängliga för alla. Slutsatsen är tydlig – arbetet med att möta behovet av laddstolpar måste fortsätta, och det är en gemensam uppgift som involverar både myndigheter och privata aktörer för att skapa en hållbar och tillgänglig laddinfrastruktur i Västra Götaland och hela landet.

 

Foto: RegionalQueenslander cc by sa 4.0

Verifierad av MonsterInsights