Budget antagen efter unik ”debatt”

Politisk majoritets budget antagen i Skara efter kort ”debatt”

Kommunfullmäktige i Skara antog igår kväll den politiska majoritetens budget efter en ovanligt kort debatt med endast tre replikväxlingar. Kommunalrådet Gunilla Druve Jansson inledde mötet med att presentera ledningens budgetförslag, vilket inkluderar en unik satsning på skolan omfattande 16 miljoner kronor, för att höja de låga skolresultaten i kommunen. Hon betonade även behovet av att arbeta med tillväxtfrågor och att möjliggöra fler etableringar och bostäder i Skara.

Kommunalrådet lyfte fram flera trygghetsskapande åtgärder och påpekade att budgeten visade ett bättre ekonomiskt resultat än de senaste två åren trots den tuffa ekonomiska situationen.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson följde upp med att presentera oppositionens förslag till budget, som hon beskrev som ”borgerligt humanistisk”. Pettersson framhöll att deras budget fokuserade på att få fler människor i arbete och göra dem oberoende. Hon noterade även att oppositionens budget innehöll historiskt stora satsningar på skolan, närmare 20 miljoner kronor, inklusive en investering i ”Knutpunkten” för att erbjuda yrkes- och språkutbildning till personer som uppbär försörjningsstöd.

Oppositionen föreslog dessutom att satsa 5 miljoner kronor på tillväxtarbete och samhällsbyggnadsnämndens arbete, för att snabbt kunna förbereda industrimark för bebyggelse.

Oppositionens budget innehåller även en skattesänkning där de 40 öre återställs som majoriteten höjde i år.

Under debatten framhöll Lotta Grönlund Plöen att en stor skillnad mellan de två budgetförslagen var att majoritetens budget innehöll ett besparingskrav på omsorgsförvaltningen, som redan har ett underskott på 10 miljoner kronor, medan oppositionens budget istället satsade på stärkt arbetsmiljö utan besparingar.

I stetsonhatt”

Karl Gustaf Bynke tog upp frågan om ålderism och problematiken med hemmasittande barn, vilket han framförde är föräldrarnas fel, genom att framföra en sång av Hasse och Tage. Richard Pettersson, som tidigare betonat att oppositionen inte skar ned på kultur och fritid till skillnad från majoriteten, avslutade med att tacka Kommunal för en modig reservation mot majoritetens budget.

När oppositionsrådet Ylva Pettersson fick frågan om varför oppositionen avstått från att replikera på majoritetens budget, svarade hon: ”Vi har ju försökt det i två år och det har visat sig omöjligt. Vi får inga svar. De har gått och satt sig eller inte kommit upp och svarat oss alls. Så vi valde att bara presentera budget. Och som vanligt hade de bara två personer som ställde en fråga. Men det innebär att Skara inte får någon politisk debatt. En demokratisk fattigdom.”

Efter omröstningen antogs den politiska majoritetens budget av fullmäktige.

Verifierad av MonsterInsights