”Den gröna omställningen är inte enkel, men nödvändig ”

Skara energis VD Magnus Jacobsson: Det krävs mycket arbete för att klara kommande energibehov.

Magnus Jacobsson deltog i ett panelsamtal under Skaraborgsdagen och lyfte att den gröna omställningen långt ifrån är enkel, om än nödvändig.

Mycket stora industrierableringar i Skaraborg kommer att kräva massiv tillgång till energi. En tillgång som Skaraborg inte kan räkna med att få tillfredsställd genom försörjning utifrån.

Skaras ambitiösa befolkningsmål på 24 000 invånare och det övergripande målet för hela Skaraborg på 300 000 invånare ställer också krav på hållbarheten och tillgängligheten av energiresurser. Skaraborg står inför  exponentiell ökning av energibehoven för bostäder, transporter och andra infrastrukturella krav.

Det blir uppenbart att den gröna omställningen inte bara är en önskan utan en nödvändighet för att hantera den pågående och framtida belastningen på energisystemet.

Magnus Jacobssons insisterar på att vara både förvaltare och drivande i framtidens energilandskap vilket blir centralt när man överväger den enorma mängd energi som kommer att krävas för att stödja en befolkningsökning och industriell tillväxt av unikt slag. Skaras roll som en aktiv deltagare i den gröna omställningen blir därmed inte bara en miljövänlig strategi utan också en överlevnadsstrategi för att möta de utmaningar som den kommande tillväxten innebär.

Enklare tillstånd och långsiktighet

I sammanhanget blir Jacobssons önskan som fördes fram i panelsamtalet om enklare tillståndsprocesser och långsiktiga spelregler än mer kritisk var konsensus i panelen. För att underlätta övergången till grön energi och möta de växande energibehoven måste politiken inte bara stödja utan också aktivt främja förändringar. Det är genom ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och samhället i stort som Skara och Skaraborg kan ta täten i den nödvändiga omställningen mot en hållbar och energieffektiv framtid. En framtid där regionens tillväxt går hand i hand med ansvarsfull och hållbar energianvändning.

– Vi måste börja med det vi råder över och bygga framgång där. Men vi klarar inte helheten ensamma! Förväntningarna kan inte vara att varken energibolagen eller Skaraborg klarar omställningen ensamma. Men alla kan och ska göra sin del, säger Magnus Jacobsson.

Verifierad av MonsterInsights