Skara stor vinnare när intresset för naturbruksgymnasierna ökar!

Söktrycket till naturbruksgymnasierna ökar och den största vinnaren hittar man i Skara kommun.

I takt med att det nya Axevalla Hästcentrum har växt fram i Skara  har även intresset för skolan ökat markant. Årets antal förstahandssökande har stigit från 38 till 54 elever, en positiv utveckling som rektor Niclas Dahlqvist menar är ett resultat av det gedigna arbetet och det kommande inflyttningen till den nya skolan i höst.

Axevalla
Niclas Dahlqvist, rektor på Axevalla Hästcentrum, är glad över det ökade söktrycket till hästgymnasiet. Fotograf/Källa: Lena Akilles (pressmeddelande)

Dahlqvist pekar även på Naturbruksprogrammets höga meritvärde och framgångsrika studieresultat som möjliga lockbeten för de sökande. Han uttrycker stor glädje över att eleverna snart kommer att få njuta av en ”fantastiskt fin skola”.

Även Naturbruksskolan Svenljunga och Naturbruksskolan Uddetorp märker av ett ökat söktryck. Rektor Peter Nyman vid Svenljunga är nöjd med det fortsatt stora intresset och ser det som ett bevis på hög kvalitet inom utbildningen.

Naturbruksskolan Uddetorp har de senaste fem åren sett en stadig ökning av förstahandssökande, från 29 elever 2018 till årets imponerande 75. Rektor Karin Rosén tror att nöjda elever och goda framtidsutsikter förklarar den ökande populariteten.

Däremot noterar man på Naturbruksskolan Sötåsen en mindre minskning av antalet sökande, särskilt på den anpassade gymnasieskolan. Rektor på skolan, som även inkluderar siffror från antagningskanslierna i Västra Götalandsregionen, påpekar dock att de preliminära siffrorna inte inkluderar sökande från andra delar av Sverige. Slutgiltiga beslut för gymnasievalen kommer att fattas senast den 15 maj. Fram till dess har eleverna möjlighet att justera sina ansökningar.

Totalt sett visar preliminära siffror för 2024 att Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor har lockat 247 förstahandssökande, en ökning från 238 sökande föregående år. Det totala antalet ansökningar för 2024 uppgår till 927.

Verifierad av MonsterInsights