Det här är föreningar som föreslås få kraftigt sänkta bidrag i Skara!

På det sista nämndsmötet i kultur och fritidsnämnden 2023 föreslog den politiska ledningen att stödet för drift till de föreningar som äger egna lokaler ska sänkas från 65 till 50 %.

Hur stor den faktiska sänkningen skulle bli varierar utifrån klubbarnas/föreningarnas kostnader, men ökande priser på energi, räntor mm innebär att en sådan sänkning skulle komma i ett läge då föreningarnas kostnader ökar.

De föreningar som utövar sin verksamhet i kommunens lokaler drabbas inte av en sådan sänkning. Det innebär att alla som använder tex Vilans lokaler som kommunen gör stora investeringar i kan fortsätta vara där till samma kostnad, vilket för föreningarnas del är 0kr för all barn- och ungdomsverksamhet då den kostnaden är helt skattefinansierad.

Främst är det föreningar utanför Skara tätort som har egna föreningslokaler.

Bland de föreningar som skulle drabbas av sänkningen återfinns hembygdsföreningar, Istrums SK och Axvalls IF.

Kultur och fritidsnämndens ordförande Frans Persic framförde att anledningen till förslaget är att den tidigare bidragsnivån var en tillfällig budgetsatsning.

Nämndens 2:e vice ordförande Richard Pettersson fick igenom en återremiss.

– För oss finns bara en siffra som är viktig. Det är summan på sista raden och den är nu mindre i en tid när den snarare borde öka, säger Richard Pettersson

Ärendet ska återkomma på nästa nämndsmöte.

Verifierad av MonsterInsights