Fallet Lisa engagerar!

Över 100 JO-anmälningar om Lisa den senaste månaden.

Migrationsverket har blivit anmält till Justitieombudsmannen över 100 gånger gällande fallet Lisa den senaste månaden enligt rapporter från Sveriges Television. Enligt Migrationsverket kommer de att svara på frågor från JO om de skulle ha några.

Reaktionerna på fallet Lisa har fortsatt att växa, med demonstrationer både i Lidköping och Stockholm där människor uttrycker starkt stöd för att Lisa ska få stanna i Sverige istället för att utvisas till Albanien, vilket är det nuvarande beslutet.

Enligt SVT riskerar flickan att hamna på ett barnhem i Albanien eftersom hon inte har nära familj där. Hon har bott hos ett par i Järpås under större delen av sitt liv, vilka har velat adoptera henne.

JO granskar att myndigheterna följer lagar och regler, och över 100 anmälningar har nu kommit in. Alla dessa anmälningar har samlats under ett samlingsärende relaterat till fallet Lisa och har kommit från privatpersoner över hela landet, riktade inte bara mot Migrationsverket utan även andra instanser involverade i ärendet.

Lisas advokater har skickat in en anmälan om verkställighetshinder för utvisningen och väntar på besked från Högsta domstolen angående möjligheten att pröva fallet om adoption, efter att Göta hovrätt tidigare har avslagit adoptionen

Verifierad av MonsterInsights