Fler jobbar mer

Sysselsättningsgraden ökar – fler kvinnor jobbar heltid

I Sverige arbetar vi i genomsnitt 31 timmar per vecka. Denna nivå har hållit sig stabil under de senaste två decennierna, enligt en ny rapport från Statistiska centralbyrån (SCB). Trots detta har sysselsättningsgraden ökat, vilket innebär att fler personer är i arbete idag.

”Sysselsättningen i Sverige har ökat de senaste två decennierna utan att den arbetade tiden har minskat, vi jobbar helt enkelt mer,” säger Stefan Andersson, statistiker på SCB och en av rapportförfattarna.

Rapporten från SCB visar utvecklingen av arbetstid från 2005 till 2023 för personer i åldern 20–64 år. Statistiken omfattar både överenskommen arbetstid och faktiskt arbetad tid per vecka. Skillnaden beror på faktorer som semester, föräldraledighet och övertid.

För 2023 visar statistiken följande genomsnittliga arbetstider per vecka:
– Överenskommen tid: 39,8 timmar för både män och kvinnor
– Faktiskt arbetad tid: 38,0 timmar för män och 37,0 timmar för kvinnor
– Faktiskt arbetad tid inklusive frånvaro: 33,0 timmar för män och 30,4 timmar för kvinnor

Under de senaste två decennierna har andelen sysselsatta ökat från 78 till 83 procent, trots avbrott under finanskrisen och pandemin. En av de mest framträdande trenderna är att fler fast anställda kvinnor arbetar mer. Medan den genomsnittliga arbetstiden för fast anställda har ökat från 29 till 30 timmar per vecka, har arbetade timmar minskat bland företagare och tidsbegränsat anställda.

”Skillnaden mellan överenskommen och faktiskt arbetad tid är större bland kvinnor jämfört med män. Det beror på att kvinnor i högre utsträckning tar ut mer tid för föräldraledighet och vård av barn,” förklarar Charlotta Olofsson, statistiker på SCB och en av rapportförfattarna.

I Skara kommun har sysselsättningsgraden bland de anställda ökat efter att kommunen 2017 inledde ”Heltidsresan”, ett initiativ som innebär att heltidstjänst ska vara norm. Främst har detta påverkat kvinnor inom omsorgen, där heltidstjänster nu är vanligare än tidigare deltider. Denna förändring som B ger på en överenskommelse mellan SKR och de fackliga organisationerna har nationellt bidragit till att öka den genomsnittliga arbetade tiden bland kommunernas anställda kvinnor, vilket är en del av den bredare trenden av ökad sysselsättning och arbetstid i Sverige.

Verifierad av MonsterInsights