Hushållen i Skara har blivit fattigare

Hushållen i Skara och i Sverige har blivit fattigare visar ny statistik.

Enligt färsk statistik från SCB har invånarna i Skara känt av en påtaglig försämring av sin ekonomi. Mellan 2021 och 2022 minskade hushållens disponibla inkomst med 9,1 tusen kronor, motsvarande en nedgång på 2,3 procent. Denna nedgång inträffade innan årets kommunala skattehöjning.

Ny statistik avslöjar att hushållens disponibla inkomster har sjunkit i nästan alla kommuner, en konsekvens av den rådande inflationen. Mest påtaglig är minskningen för ensamstående föräldrar med barn i åldrarna 0 till 19 år.

Peter Gärdqvist, utredare på SCB, förklarar att den disponibla medianinkomsten för hushåll i hela Sverige 2022 låg på 423 000 kronor. Om man tar hänsyn till inflationen, innebär detta en minskning med nästan 15 000 kronor jämfört med 2021, motsvarande 3,3 procent.

”Inflationen är den främsta förklaringen till den stora minskningen av hushållens disponibla inkomster under 2022. Prisökningarna var helt enkelt högre än hushållens inkomster”, säger Gärdqvist.

SCB:s inkomststatistik visar på tydliga skillnader mellan olika hushållstyper. Ensamstående män med barn i åldrarna 0 till 19 år har upplevt den största procentuella minskningen, med en 4,7 procent lägre disponibel medianinkomst under 2022 jämfört med 2021.

Inte bara Skara, utan hela Sverige är drabbat av denna ekonomiska nedgång. I 286 av Sveriges 290 kommuner har hushållens disponibla medianinkomst minskat. Nykvarn i Södermanland är särskilt drabbat, med en minskning på nästan 34 000 kronor, motsvarande 5,5 procent, mellan 2021 och 2022.

Johan Lindberg, utredare på SCB, påpekar att skillnaderna i disponibel inkomst mellan kommunerna är starkt kopplade till hushållens sammansättning. Sammanboende hushåll i vissa kommuner har högre inkomster, medan singelhushåll i andra kommuner påverkas negativt.

Verifierad av MonsterInsights