Inflationen vänder försiktigt neråt

Inflationen försiktigt neråt, vilket är hoppfullt för ekonomin.

I december sjönk priserna och inflationen landade på 2,3 procent enligt KPIF, vilket är det lägsta sedan 2021 enligt nyligen släppta siffror från SCB. De lägre elpriserna verkar ha haft en betydande påverkan på denna nedgång.

Under samma månad såg vi att paketresor och transporttjänster blev dyrare, men detta verkar vara kopplat till den semestertid som december representerar. Å andra sidan ökade priserna på kläder och hushållsvaror, även om den ökningen delvis kompenserades av de lägre bensinpriserna.

Det är intressant att notera att inflationstakten enligt KPI sjönk till 4,4 procent i december, jämfört med 5,8 procent i november. I Skara märker vi att antalet husförsäljningar minskar vilket tyder på en ekonomisk försiktighet, och det är viktigt att vara medveten om att risker som fraktkostnader och högre elpriser fortfarande är relevanta här.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) betonar regeringens försiktighet i budgethanteringen, och hon menar att detta har bidragit till att inflationen sjunker.

Samtidigt upplever kommunerna en press när välfärden ökar i kostnader. Under våren inleds arbetet med att ta fram nästa budget för Skara, där detta åter kan bli märkbart. Redan 2024 kommer det att synliggöras om man tagit tillräcklig höjd för inflationen och kostnadsökningarna.

Foto: Finansminister Elisabeth Svantesson besökte Skaraborg för att diskutera lantbrukets ekonomiska förutsättningar med lokala politiker.

Verifierad av MonsterInsights