Inga pengar idag till MV och OP!

Det blev inga pengar till Octo Puellæ eller Musikens Vänner idag.

Under dagens möte i kultur- och fritidsnämnden lade Richard Pettersson (M) fram ett initiativärende som syftar till att stötta två av Skaras viktiga kulturinstitutioner, MV och OP. Förslaget innebär ett ekonomiskt tillskott om 5 000 kronor per kör, att utbetalas i maj, för att stödja deras pågående verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden i Skara har som uppdrag att främja och stötta den lokala kulturverksamheten. MV har under året gjort ovärderliga insatser som når ut till hela Skaras allmänhet skriver Pettersson i förslaget. Han lyfter också att deras roll som kulturbärare sträcker sig långt utanför skolans gränser och berikar kommunens kulturliv på ett betydande sätt. Även OP, som historiskt har haft en bred verksamhet riktad till allmänheten, är nu i en återuppstartsfas och skulle gynnas av extra insatser för att kunna fortsätta sitt arbete.

– MV och OP har haft en avgörande roll i att bevara och främja körkulturen i Skara. Deras arbete berikar inte bara de aktiva deltagarna utan hela vår kommun, sade Richard Pettersson. Det är därför viktigt att vi stöttar dem ekonomiskt så att de kan fortsätta sina värdefulla insatser.

MV och OP får heller inga föreningsbidrag.

Trots att förslaget togs emot positivt, beslutades det att ärendet ska beredas vidare till nästa möte. Detta innebär att något beslut om det föreslagna ekonomiska tillskottet ännu inte har fattats.

– Det är synd att beslutet dröjer eftersom körerna just nu jobbar hårt för hela Skaras skull och det hade betytt mycket om kommunen enigt kunnat visa sin uppskattning, uttryckte Pettersson efter mötet.

MV och OP:s insatser har under lång tid varit centrala för Skaras körkulturliv. Genom sina konserter och framträdanden har de skapat tillfällen för gemenskap och kulturell upplevelse för såväl unga som gamla.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att ta upp ärendet igen vid nästa möte, och förhoppningen är att beslutet då ska kunna fattas för att snabbt ge körerna det stöd de behöver. Under tiden fortsätter MV och OP sitt arbete med oförminskad entusiasm, och förhoppningen är att den ekonomiska hjälpen snart ska vara på plats.

Verifierad av MonsterInsights