Lokalt bussbolag tvångslikvideras.

Lundsbrunns Buss AB tvångslikvideras

Ett välkänt inslag i Skara kommun går i graven när Lundsbrunns Buss AB nu tvångslikvideras. Bolaget har länge varit en pålitlig aktör inom skol- och studieresor, men har, likt många andra i resesektorn, drabbats hårt av pandemins effekter. Under 2022 har Lundsbrunns Buss fakturerat Skara och Götene kommuner drygt 525 000kr.

Covid-19-pandemin innebar en drastisk minskning av efterfrågan på bussresor, vilket resulterade i kraftigt minskade intäkter för Lundsbrunns Buss AB. Trots försök att anpassa verksamheten och reducera kostnader, har bolaget inte kunnat återhämta sig ekonomiskt. Företagets situation förvärrades ytterligare när de misslyckades med att lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket.

Bolagsverket, som ansvarar för registreringen av alla svenska företag, kräver att företag lämnar in årsredovisningar som en del av sin löpande administration. När en årsredovisning uteblir kan myndigheten besluta om tvångslikvidering, vilket innebär att företaget tvingas upphöra med sin verksamhet och likvideras.

Tvångslikvidering är en process där företagets tillgångar säljs och skulder betalas. Om det finns några tillgångar kvar efter att skulderna har betalats, fördelas dessa mellan aktieägarna. För Lundsbrunns Buss AB innebär detta slutet på en era av uppskattade resor.

Lundsbrunns Buss AB:s fall är ett tydligt exempel på de långtgående effekter pandemin haft på många företag inom resebranschen.

Foto: Genrebild

Verifierad av MonsterInsights