Nu ska du få boka tid på jourmottagningen i Lidköping

Lidköpings jourmottagning är en viktig vårdgivare för skaraborna. Nu ska du få boka tid på jourmottagningen vilken man hoppas ska minska väntetider.

I syfte att  ge bättre vårdservice och minska väntetiderna på jourcentralen i Lidköping, kommer en ny förändring att införas från och med den 5 februari. Nu erbjuds patienter möjligheten att boka sina besök på jourcentralen, vilket förväntas skapa ett smidigare flöde och kortare väntetider.

Enligt Åsa Thorsell, enhetschef för jourcentralen i Lidköping, är målet att ge patienterna ännu effektivare hjälp under kvällar och helger, när behovet är som störst. Trots förändringen kommer jourcentralen behålla sina befintliga öppettider.

– Genom att införa bokade besök strävar vi efter att erbjuda våra patienter en förbättrad service och kortare väntetider. Jourcentralen fortsätter att vara tillgänglig för akuta ärenden utanför ordinarie öppettider, förklarar Åsa Thorsell.

För att boka sitt besök uppmanas patienterna att använda e-tjänsterna på 1177.se. Om detta inte är möjligt, finns alternativet att ringa antingen 1177 eller direkt till jourcentralen.

Det här initiativet förväntas inte bara underlätta för patienterna utan även stärka jourcentralens kapacitet att erbjuda kvalitativ akutsjukvård.

Verifierad av MonsterInsights