Omstridd genusvetare hyrs in att föreläsa för skolpersonal i Skara

Skara kommun hyr in den omstridda opinionsbildaren Nina Rung för att hålla i värdegrundsfortbildning för skolpersonal.

 

Huskurage är en metod för att motverka våld i nära relationer som implementerats i flera bostadsrättsföreningar och hos kommunala fastighetsägare. Konceptet går ut på att grannar ska reagera och agera då man misstänker att någon utsätts för våld eller hedersförtryck.

2017 lämnade Gunilla Druve Jansson in en motion för Centerpartiets räkning där man föreslog att Centrumbostäder i Skara skulle införa Huskurage. I motionen yrkades att Skara kommun ska införa Huskurage i kommunens bostadsbolag samt verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma, samt att Skara kommunen genomför utbildnings- och informationsinsatser så att implementering sker snarast. Motionen besvarades av Kommunfullmäktige 2018 då man såg positivt på om Centrumbostäder och privata fastighetsägare vill jobba med trygghetsprojektet.

Huskurage har sedan dess utsatts för kraftig kritik av såväl polis som kvinnojourer som menar att metoden inte bara saknar vetenskaplig grund, utan är direkt farlig.

Metodens upphovsperson Nina Rung har även hon kritiserats kraftigt. Hon beskriver sig själv som kriminolog och genusvetare, vilket ifrågasatts efter att tidningen Kvartal granskat Rungs meriter i ett uppmärksammat reportage. Frågan ställdes om en vanlig kandidatutbildning och en historik som aktivist räcker för att bli expert i media. Inte heller BRÅ kunde i utvärdering ge belägg för modellens effektivitet.

Efter granskningarna av Nina Rung och den omfattande kritiken mot Huskurage valde kommuner att boka av planerade föreläsningar.

Nu har Skara kommun bokat in Nina Rung för att under våren genomföra värdegrundsutbildning med skolpersonal, på temat ”sexualitet, samtycke och relationer”.

 

 

Verifierad av MonsterInsights