Så många kallas till mönstring i Skara

I år gör 15 ungdomar från Skara lumpen. Nu står det klart hur många som kallas till mönstring.

I år har en betydande mängd unga svenskar, cirka 110 000 individer, fyllt i mönstringsunderlaget, vilket är ett lagkrav. En imponerande 97 procent av dem har svarat på enkäten. Av de som har svarat kallas 27 900 personer till mönstring. För de som inte blivit kallade finns möjligheten att själva ansöka om att få mönstra. Enligt Plikt- och prövningsverket förväntas cirka 8 000 ungdomar att påbörja grundutbildningen under 2025 och 2026.

Från juni 2023 till mars i år har 15 personer från Skara skrivits in för Försvarsmaktens grundutbildning, varav tio är män och fem kvinnor. Av dessa antogs 13 efter att ha blivit kallade till mönstring. Trots Sveriges medlemskap i Nato har värnpliktsutbildningen inte påverkats nämnvärt. Dock ökar antalet 18-åringar som kallas till mönstring från Skara kommun i takt med att värnplikten utökas. I år kallas 47 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017.

Av de 27 900 personerna som kallas till mönstring är 47 från Skara, vilket innebär att var femte invånare i åldersgruppen kallas till mönstring. Detta är ungefär lika stor andel som i Västra Götaland totalt. Nationellt kallas nästan var fjärde person i årskullen till mönstring.

För att kunna använda de färdigutbildade värnpliktiga måste regeringen besluta om höjd beredskap i Sverige. Det högsta antalet personer som kallas till mönstring i Skara sedan 2018 är 47, vilket är mer än 2023 då 22 personer kallades. Totalt kallas 4 562 personer födda 2006 från Västra Götalands län i år.

Av de kallade från Skara är 40 procent kvinnor, vilket motsvarar 19 personer. Detta är högre än genomsnittet för riket som helhet där 30 procent av de mönstrande är kvinnor

Verifierad av MonsterInsights